Jayashankar Bhupalapally District Tahsildars Contact Numbers


Jayashankar Bhupalapally district Tahsildars Contact Numbers: Below table we have listed the Tahsildars Contact Numbers of Bhupalapally District in Telangana state. We have given the mandal wise contact numbers of Tahsildars.

Jayashankar Bhupalapally District Tahsildars Contact Numbers

Name Of the District Revenue Division Name of the Mandal Contact No
Bhupalpally Bhupalpally Bhupalpally 7680906614
Ghanpur 7680906617
Regonda 7680906623
Mogullapally Mogullapally
Chityal 7680906615
Tekumatla 9010308462
Palimela 9705217097
Kataram 9866272786
Malhar Rao 9490167252
Mahadevpur 9492645062
Mahamutharam 9490167255
Sub Collector Mulugu Mulug 7680906621
Venkatapur 7680906626
Govindaraopet 7680906618
Tadvai 7680906625
Eturnagaram 7680906616
Mangapet 7680906619
Kannaigudem 8500141287
WAZEEDU 9701346990
Venkatapuram 9701346989

Jayashankar Bhupalapally District Tahsildars Contact Numbers0 comments:

Post a Comment

Top