Nagayalanka Mandal villages in Krishna District

Nagayalanka Mandal villages in Krishna District: Nagayalanka is a Mandal in Krishna district of Andhra Pradesh state.Nagayalanka Mandal is one of the Mandal in all the 50 Mandals if Krishna District.Nagayalanka Mandal consists of 11 villages. We have listed here, Bhavadevarapalle, Chodavaram, Edurumondi, Etimoga, Ganapeswaram, Kammanamolu, Nagayalanka, Nangegadda, Parrachivara, T.Kothapalem, Talagadadeevi.

Pincode of Nagayalanka Mandal: 521120

Below the table, we have provided all the villages of Nagayalanka Mandal

villages of Nagayalanka Mandal

Bhavadevarapalle Chodavaram Edurumondi
Etimoga Ganapeswaram Kammanamolu
Nagayalanka Nangegadda Parrachivara
T.Kothapalem Talagadadeevi

Map of Nagayalanka Mandal

Nagayalanka Mandal villages


Previous Post Next Post