Kaikalur Mandal villages in Krishna district


Kaikalur Mandal villages in Krishna district: Kaikalur is a Mandal in Krishna district of Andhra Pradesh state. Kaikalur Mandal is oe of the Mandal in all the 50 Mandals in Krishna district.Te language speaks in this region is Telugu. Kaikalur Mandal consists of 23 villages.we have listed here, Achavaram, Alapadu, Atapaka, Bhujabalapatnam, Doddipatla, Gonepadu, Gopavaram, Kaikalur, Kolletikota, Kottada, Pallevada, Penchikalamarru, Rachapatnam, Ramavaram, Seetanapalle, Singapuram, Someswaram, Syamalambapuram, Tamarakollu, Vadarlapadu, Varahapatnam, Vemavarappadu, Vinjaram.

Pincode of Kaikalur Mandal: 521333

Below table, we have provided the villages of Kaikalur Mandal

vilages of Kaikalur Mandal

Achavaram Alapadu Atapaka
Bhujabalapatnam Doddipatla Gonepadu
Gopavaram Kaikalur Kolletikota
Kottada Pallevada Penchikalamarru
Rachapatnam Ramavaram Seetanapalle
Singapuram Someswaram Syamalambapuram
Tamarakolluv Vadarlapadu Varahapatnam
Vemavarappadu Vinjaram

Map of Kaikalur Mandal

Kaikalur Mandal villages


0 comments:

Post a Comment

Top