List of Villages in Kaikalur Mandal of Krishna district

List of Villages in Kaikalur Mandal of Krishna district : Kaikalur is a Mandal in Krishna district of Andhra Pradesh state. Kaikalur Mandal is oe of the Mandal in all the 50 Mandals in Krishna district.Te language speaks in this region is Telugu. Kaikalur Mandal consists of 23 villages.we have listed here, Achavaram, Alapadu, Atapaka, Bhujabalapatnam, Doddipatla, Gonepadu, Gopavaram, Kaikalur, Kolletikota, Kottada, Pallevada, Penchikalamarru, Rachapatnam, Ramavaram, Seetanapalle, Singapuram, Someswaram, Syamalambapuram, Tamarakollu, Vadarlapadu, Varahapatnam, Vemavarappadu, Vinjaram.

Pincode of Kaikalur Mandal: 521333

Below the table, we have provided the villages of Kaikalur Mandal

List of Villages in Kaikalur Mandal of Krishna district 

Achavaram Alapadu Atapaka
Bhujabalapatnam Doddipatla Gonepadu
Gopavaram Kaikalur Kolletikota
Kottada Pallevada Penchikalamarru
Rachapatnam Ramavaram Seetanapalle
Singapuram Someswaram Syamalambapuram
Tamarakolluv Vadarlapadu Varahapatnam
Vemavarappadu Vinjaram

Map of Kaikalur Mandal

Kaikalur Mandal villages


Previous Post Next Post